DANS_knapp-04.jpg

På Kulturfabriken finns två danssalar. Danssalarna är utrustade med sviktat golv, speglar och musikanläggning. Salarna används till dans inom en stor bredd av genres, till exempel streetdance, K-pop, Capoeira, HipHop och linedance.

För dig under 20

Om du är under 20 får du använda danssalarna gratis om du har en studiecirkel hos oss. Då gör du såhär:

1. Samla ihop minst tre personer
2. Bestäm minst tre tillfällen då ni vill träffas
3. Kontakta Linus på Kulturfabriken och få tillgång till lokal och utrustning

För dig över 20

Om du är över 20 får du använda danssalarna mot en avgift om du har studiecirkel hos oss.

1 tillfälle /vecka                                                                        850:- /månad

2 tillfällen /vecka                                                                     1200:- /månad

3 tillfällen /vecka                                                                     1600:- /månad

För att starta studiecirkel gör såhär:

1. Samla ihop minst tre personer

2. Bestäm minst tre tillfällen då ni vill träffas

3. Kontakta Linus på Kulturfabriken och få tillgång till lokal och utrustning

För dig som inte har studiecirkel

Om du är färre än tre personer, vill träffas färre än tre gånger eller av någon annan anledning inte vill starta studiecirkel, kontakta Linus för att få veta priser.